Powrót do listy

TYLNA KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Po włączeniu zapłonu ekran 2 na środkowej konsoli dachowej wyświetla widok strefy znajdującej się za pojazdem, który jest przesyłany przez kamerę 1.

Uwaga: widok na ekranie 2 może być wyświetlany od lewej do prawej strony.

Przypadki szczególne

Kamera jest wyposażona w funkcję automatycznego usuwania szronu, która włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej około 8°C.

Upewnij się, że kamera 1 nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, skropliny itd.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Zasada działania

Pole widzenia kamery nie obejmuje całego obszaru za pojazdem, a w szczególności obszaru martwej strefy A.

W pojazdach wyposażonych w funkcję Stop and Start wyświetlacz pozostaje aktywny, gdy silnik znajduje się w trybie czuwania. FUNKCJA STOP AND START.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu 2 mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu itp.) może dojść do częściowego zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Przy niskim natężeniu światła lub w złych warunkach atmosferycznych obraz na ekranie może być zniekształcony.

Wyłączenie funkcji

Wyświetlacza wyłącza się:

- do około dziesięciu sekund po włączeniu biegu wstecznego;

- 30 sekund po wyłączeniu zapłonu.

Dostosowanie wyświetlacza

Dostęp do trybów jasności

Nacisnąć przycisk 6 wielokrotnie, aby wybrać jeden z czterech wstępnie ustawionych trybów jasności:

- tryb dzienny;

- tryb pośredni;

- tryb nocny;

- tryb czarnego ekranu: umożliwia zawieszenie wyświetlacza. Ekran 2 wyświetla czarny obraz wraz z komunikatem „OFF". Aby wyjść z tego trybu, nacisnąć ponownie przycisk 6, aby uzyskać dostęp do pierwszego trybu jasności (tryb dzienny).

Regulacja trybów jasności

Po wybraniu trybu nacisnąć przycisk 5 odpowiednią ilość razy, aby uzyskać dostęp do ustawień, które mają zostać zmienione:

- jasność;

- kontrast;

- kolor;

- RESET: przywrócenie ustawień fabrycznych.

Naciśnij przyciski 3 (+) lub 4 (-), aby dostosować ustawienia.

Uwaga: można ustawić tylko trzy pierwsze tryby („dzień”, „pośredni” i „noc”).

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja powraca do ustawień zapisanych przy ostatnim zatrzymaniu silnika.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowości w działaniu, na ekranie 2 zapala się na chwilę lampka ostrzegawcza B.

Może to być spowodowane tymczasową usterką, która wpływa na działanie kamery lub ekranu (ostrość, zablokowanie obrazu, opóźniona komunikacja itp.).

Jeżeli lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.