Powrót do listy

TYLNE KANAPY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do tylnych siedzeń

Przechylić dźwignię 1 do tyłu, aby obniżyć oparcie.

Aby ustawić fotel na swoim miejscu, należy ustawić oparcie.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

Demontaż kanapy

W przypadku każdej kanapy, podnieść dźwignie 2 umieszczone z tyłu każdej kanapy. Zaczepy 3 wysuwają się, aby wskazać, że kanapa jest odblokowana.

Pociągnąć kanapę, aby odsłonić miejsca mocowania, a następnie unieść ją w celu wyjęcia.

Nie wolno demontować punktów mocowania.

Kanapa jest dosyć ciężka(około 65 kg). Dla Państwa bezpieczeństwa należy ostrożnie sprawdzić, czy działa.

Ryzyko obrażeń

Montaż kanapy

- Ustawić prowadnice 4 na szynach z tyłu odpowiednio względem punktów mocujących;

- przesunąć kanapę do przodu.

Kanapa zablokuje się automatycznie.

Upewnić się, że czerwone zaczepy 3 nie są widoczne.

Należy koniecznie ustawiać tylne kanapy w ich oryginalnych punktach mocujących.

W czasie jazdy używanie kanapy „tyłem do kierunku jazdy“ jest zabronione.

Kanapy w 2. i 3. rzędzie nie są wymienne, nie należy mocować ich na siłę.

Ryzyko powstania uszkodzeń.

Przy składaniu lub rozkładaniu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy mocowania kanapy są czyste (nie powinny znajdować się w nich kamyki, kawałki materiału lub inne elementy, które mogłyby utrudnić prawidłowe zablokowanie kanapy).

Zastrzeżenie dotyczące użytkowania

Zabrania się prowadzenia pojazdu ze złożonym oparciem lub fotelem przednim, jeśli na fotelu tylnym znajduje się pasażer.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Po wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnej kanapie należy sprawdzić prawidłowe ułożenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Specjalna uwaga dla wersji trzyosobowych

Ta wersja różni się tym, że ma tylne pasy bezpieczeństwa i zagłówki tylko na tylnych skrajnych fotelach. Nie wolno przewozić pasażera na środkowym tylnym fotelu.

Etykiety A informują, że nie wolno przewozić pasażerów w miejscach innych niż przewidziane.