Powrót do listy

WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Obecność i umiejscowienie tych elementów zależy od wyposażenia multimedialnego pojazdu.

1 Gniazda urządzeń multimedialnych;

2 Radio;

3 element sterujący pod kierownicą;

4 ekran systemu multimediów.

Gniazda urządzeń multimedialnych 1

Można użyć gniazd USB, aby uzyskać dostęp do zawartości multimedialnej akcesoriów oraz w celu aktualizacji systemu.

Gniazda USB mogą również służyć do ładownia akcesoriów autoryzowanych przez serwis techniczny marki, przy czym ich moc nie może przekraczać 12 W (5 V) na gniazdo.

Gniazdo JACK umożliwia słuchanie dźwięków przy pomocy kabla AUX.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Należy podłączać tylko akcesoria o maksymalnej mocy 12 W.

Ryzyko pożaru.

Ładowarka bezprzewodowa 5

SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY

Mikrofon 6

Używanie telefonu

Przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących używania tego typu urządzeń.