Powrót do listy

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dźwignia sterująca 1

P: postój

R: bieg wsteczny

N: położenie neutralne

D: tryb automatyczny

M: tryb ręczny

+: wyższy bieg

-: niższy bieg

Włączony bieg jest wyświetlany na tablicy wskaźników B i wyświetlaczu A.

Uwaga: nacisnąć przycisk 2, aby zmienić przełożenie z D lub N na R lub P.

Czynność

Ustaw dźwignię 1 w położeniu P, następnie uruchom silnik.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem na przycisk odblokowujący 2.

Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna c na wyświetlaczu gaśnie) przestawić dźwignię z pozycji P.

Dźwignię zmiany biegów można ustawiać w położeniu D lub R wyłącznie w czasie postoju i przy pracującym silniku; należy wówczas wcisnąć pedał hamulca i nie naciskać pedału przyspieszenia (silnik musi pracować).

Prowadzenie pojazdu z użyciem automatycznego trybu przełożeń

Ustawić dźwignię 1 w pozycji D.

W większości sytuacji napotykanych w czasie jazdy, nie ma już potrzeby posługiwania się tą dźwignią: biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Automatyczne działanie skrzyni biegów polega także na uwzględnianiu takich parametrów jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

Jazda ekonomiczna

Podczas normalnej jazdy, należy zawsze ustawiać dźwignię zmiany biegów w położeniu D i przytrzymywać lekko wciśnięty pedał gazu. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanie

Wcisnąć zdecydowanie pedał gazu (poza punkt oporu).

Automatyczna skrzynia biegów wybierze wówczas optymalne przełożenie, uwzględniające charakterystykę silnika.

Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń

Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów 1 w położeniu D, przesunąć dźwignię w lewo, w położenie M.

Włączanie biegów w trybie ręcznym odbywa się poprzez pchnięcie dźwigni:

- do przodu, w celu włączenia niższego biegu;

- do tyłu, w celu włączenia wyższego biegu.

Informacja o włączonym biegu pojawia się na wyświetlaczu, na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

W niektórych sytuacjach (np. ochrona silnika, działanie układu ESC itp.) system może automatycznie zmienić bieg.

Podobnie w celu uniknięcia tzw. „niewłaściwych zmian biegów”, „automatyczne działanie” może uniemożliwić zmianę biegu: w takim przypadku informacja o biegu miga przez kilka sekund na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

- Jeśli ukształtowanie terenu oraz liczne zakręty nie pozwalają na jazdę w trybie automatycznym (np. w terenie górzystym), zalecane jest przejście do trybu ręcznego. Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych zmian biegów wymuszanych przez tryb automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas długich zjazdów.

- Przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, chcąc zapobiec gaśnięciu silnika bezpośrednio po uruchomieniu, należy odczekać chwilę, pozostawiając dźwignię sterującą w położeniu P lub N, przed jej przestawieniem do położenia D lub R.

Przy wjeździe na wzniesienie, aby pojazd pozostał zatrzymany, należy zwolnić pedał gazu.

Ryzyko przegrzania automatycznej skrzyni biegów.

Przed opuszczeniem pojazdu sprawdzić, czy lampka kontrolna P na tablicy wskaźników się świeci.

Ryzyko utraty unieruchomienia pojazdu.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię w pozycji P: skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym, a koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Sprawdzić, czy automatyczny hamulec parkingowy jest włączony.

Częstotliwość przeglądów

Zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu lub skonsultować z ASO, aby sprawdzić, czy automatyczna skrzynia biegów wymaga okresowego przeglądu.

Jeżeli skrzyni nie trzeba serwisować, nie należy również uzupełniać poziomu oleju.

Nieprawidłowości w działaniu

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "SKONTROLUJ SKRZYNIE BIEGOW", oznacza to usterkę.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "Przegrzanie skrzyni biegów", należy się jak najszybciej zatrzymać, aby schłodzić skrzynię biegów; gdy to nastąpi, komunikat zniknie;

- Postępowanie w razie awarii w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii.

Jeśli przy uruchamianiu silnika dźwignia zostaje zablokowana w położeniu P, podczas gdy wciskany jest pedału hamulca, istnieje możliwość ręcznego zwolnienia dźwigni. W tym celu należy odpiąć klapkę 3, następnie wsunąć narzędzie (sztywny trzpień) w otwór 4 i równocześnie nacisnąć przycisk 2, co spowoduje odblokowanie dźwigni.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.