Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów ustawiona w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty. Zależnie od pojazdu, jeżeli lampka ostrzegawcza miga i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Wciśnij pedał hamulca”,   pedał hamulca nie jest wciśnięty z wystarczającą siłą;

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- zerowa prędkość jazdy.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej (martwy punkt);

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony; Zależnie od pojazdu, jeżeli lampka ostrzegawcza miga i na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Zwolnij Pedał sprzęgła”,   pedał sprzęgła nie jest zwolniony do odpowiedniego położenia;

i

- zerowa prędkość pojazdu.

We wszystkich wersjach pojazdów:

Lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników, gdy silnik znajduje się w stanie czuwania. Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z fazy wstrzymania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania) URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Wyjście z trybu czuwania silnika

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

- w trybie ręcznym dźwigienki zmiany biegów są aktywne;

- gdy pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M;

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, a hamulec postojowy jest zwolniony;

- pedał hamulca został ponownie wciśnięty, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N, a hamulec parkingowy jest zaciągnięty;

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R;

- pedał gazu jest wciśnięty.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- podczas otwierania drzwi kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

- po odpięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów

Ponowne uruchomienie może zostać wstrzymane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Aby zatankować paliwo należy wyłączyć silnik (silnik nie może być w trybie czuwania w pojazdach wyposażonych w funkcję Stop and Start): wyłącz zapłon. DOCIERANIE, WYŁĄCZNIK ZAPŁONU: pojazd z kluczykiem, ZBIORNIK PALIWA.

Ryzyko pożaru.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

W przypadku wszystkich samochodów:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty lub nie był zapięty na początku jazdy;

- włączony jest wsteczny bieg;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

Zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników sygnalizuje niedostępność trybu czuwania silnika. Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ładowania akumulatora” w celu ustalenia priorytetu ładowania akumulatora;

- „Priorytet komfortu ogrzewania”, aby ustawić priorytet klimatyzacji;

- „Priorytet pracy silnika” w celu ustalenia priorytetu dla funkcji silnika.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników sygnalizuje automatyczny rozruch silnika.

Zależnie od pojazdu lampce ostrzegawczej może towarzyszyć komunikat na tablicy wskaźników:

- „Optymalizacja ładowania akumulatora” w celu ustalenia priorytetu ładowania akumulatora;

- „Priorytet komfortu ogrzewania”, aby ustawić priorytet klimatyzacji;

- „Priorytet pracy silnika” w celu ustalenia priorytetu dla funkcji silnika.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Stop & Start wyłączony” i zapala się lampka ostrzegawcza 2 na przełączniku 1.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna 2 przełącznika 1.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj Stop & Start” pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika jest zapalona 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Cecha szczególna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu silnik NALEŻY BEZWZGLĘDNIE wyłączyć (silnik nie może być w trybie czuwania) URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.