Powrót do listy

KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

Obecność elementów sterujących zależy od wyposażenia pojazdu.

1 Rozdział powietrza.

2 Usuwanie szronu/zaparowania z lusterek wstecznych oraz, zależnie od wersji pojazdu, z tylnej szyby.

3 Regulacja siły nawiewu.

4 Recyrkulacja powietrza.

5 Regulacja temperatury powietrza.

6 Klimatyzacja.

Informacje i rady związane z eksploatacją KLIMATYZACJA: informacje i instrukcje dotyczące obsługi

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 5 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

Regulacja siły nawiewu

Obróć element sterujący 3 z położenia 0 w położenie 4. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym silniejszy jest nawiew powietrza. W celu zamknięcia wlotu powietrza ustaw element sterujący 3 w położeniu 0.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Uwaga: dłuższe stosowanie funkcji recyrkulacji powietrza poprzez pozostawienie pokrętła w położeniu 0 może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstawanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.

Włączanie funkcji odizolowania kabiny/recyrkulacji powietrza

Wcisnąć przycisk 4 (lampka kontrolna zapala się).

Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

- odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza…);

- szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk 2. Zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Funkcja zapewnia elektryczne podgrzewanie tylnej szyby oraz, zależnie od wersji pojazdu, elektrycznie regulowanych lusterek zewnętrznych.

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk 2. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Szybkie usuwanie zaparowania

Wyłączona funkcja obiegu wewnętrznego powietrza w kabinie/recyrkulacja powietrza (lampka ostrzegawcza na przycisku 4 jest wyłączona):

- naciśnij przycisk 2 (zapali się lampka ostrzegawcza) i ustaw element sterujący 1 w położeniu usuwania zaparowania W;

- ustaw elementy sterujące 35 w następujących położeniach:

- prędkość wentylatora w pozycji 3 lub 4;

- maksymalna temperatura;

- naciśnij przycisk 6 (zapala się lampka ostrzegawcza w przycisku): włączenie klimatyzacji przyspiesza odparowywanie szyb poprzez osuszenie powietrza.

Jeżeli klimatyzacja nie jest włączona (lampka „A/C” na przycisku 6 się nie świeci), długotrwałe korzystanie z funkcji recyrkulacji powietrza może powodować parowanie szyb bocznych i szyby przedniej, jak również inne problemy związane z brakiem cyrkulacji powietrza w kabinie. Aby tego uniknąć, recyrkulacja powietrza wyłącza się automatycznie po pewnym czasie.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza.

J Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej.

G Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na stopy osób podróżujących.

F Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów i do dysz nawiewu w desce rozdzielczej.

Chcąc skierować strumień powietrza wyłącznie na stopy pasażerów, należy zamknąć dysze nawiewu w desce rozdzielczej.

i Strumień powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na stopy osób jadących na siedzeniach przednich i tylnych.

W Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Za pomocą przycisku 6 można uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć (lampka zgaszona) klimatyzację.

Aktywacja nie jest możliwa, jeżeli element sterujący 3 znajduje się w położeniu „0”.

Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:

- obniżenie temperatury w kabinie;

- szybkie usunięcie zaparowania.

Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura zewnętrzna jest niska.

Korzystanie z klimatyzacji przy wysokiej temperaturze zewnętrznej

Aby szybko wyregulować temperaturę podczas upałów, włącz klimatyzację za pomocą przycisku 6.

Włącz recyrkulację powietrza, naciskając przycisk 3.

Pojazdy wyposażone w tryb ECO (przełącznik 7): po aktywacji tryb ECO może zmniejszyć wydajność ogrzewania i/lub klimatyzacji RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.