RADY ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Samochód spełnia normy recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które weszły w życie w 2015 roku.

Niektóre jego części zostały opracowane pod kątem ich późniejszego przetworzenia do ponownego użycia.

Części te łatwo jest wymontować w celu wyjęcia i odesłania do punktów recyklingu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii. Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu. Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu.

Obsługa

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska może doprowadzić właściciela pojazdu do konfliktu z prawem. Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce przeglądów należy dokonywać regularnych przeglądów i regulacji samochodu w sieci Autoryzowanych Partnerów marki, gdyż dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi.

Regulacje silnika

- Filtr powietrza, filtr oleju napędowego: zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność. Należy go wymienić.

- Obroty biegu jałowego: nie wymaga jakichkolwiek regulacji.

Kontrola układu oczyszczania spalin

System kontroli układu oczyszczania spalin umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin.

Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszkodzenia mechaniczne.

Ä Ta lampka na tablicy wskaźników wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu:

Zapala się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika.

- Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- jeżeli lampka miga, należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika aż przestanie migać. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

ZBIORNIK ODCZYNNIKA