Powrót do listy

POJAZD WYPOSAŻONY W FUNKCJĘ „OGRANICZANIE PRĘDKOŚCI“

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prędkość pojazdu może zostać ograniczona na stałe do określonej wartości, zależnie od wersji pojazdu lub przepisów obowiązujących w danym kraju.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki w celu zmodyfikowania lub włączenia-wyłączenia funkcji.

W przypadku regulacji ograniczenia (zależnie od wersji pojazdu), nie można wyłączyć tej funkcji.

Naklejka 1 przyklejona na desce rozdzielczej przypomina o ustawionej maksymalnej prędkości ograniczonej.

Szczególny przypadek: jeżeli pojazd jest wyposażony w regulator prędkości/ogranicznik prędkości, to naciśnięcie do oporu pedału przyspieszenia (poza punkt oporu) nie pozwala na przekroczenie maksymalnej prędkości ograniczonej OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI.

W wyjątkowych sytuacjach (na przykład: znaczne nachylenie terenu…), maksymalna prędkość ograniczona może zostać nieznacznie przekroczona, ponieważ funkcja nie ma wpływu na działanie układu hamulcowego.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. I w żadnym wypadku nie zwalnia go z przestrzegania ograniczeń prędkości. Kierowca powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny.