Powrót do listy

WYCIERACZKI, SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Po włączeniu zapłonu przestaw dźwignię 1:

- A pojedyncze przetarcie szyby wycieraczkami.

Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

- B Wyłączanie.

- C przerywany bieg wycieraczek.

Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby, wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

- D powolny, ciągły bieg wycieraczek.

- E szybki, ciągły bieg wycieraczek.

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny.

Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu. Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu działania.

Położenia CD są dostępne po włączeniu zapłonu. Położenie E jest dostępne wyłącznie przy pracującym silniku.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu B (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń

Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek

Przy pracującym silniku nacisnąć dźwignię 1.

- A pojedyncze przetarcie szyby wycieraczkami.

Krótkie naciśnięcie powoduje pojedyncze przetarcie szyby.

- B Wyłączanie.

Położenie D jest dostępne po włączeniu zapłonu. Położenia CE są dostępne wyłączenie przy pracującym silniku.

- C funkcja automatycznego włączania wycieraczek

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- F : minimalna czułość;

- G : maksymalna czułość.

Im wyższa jest czułość, tym wycieraczki szybciej reagują i zwiększają częstotliwość wycierania.

Cecha szczególna:

- czujnik deszczu ma wyłącznie funkcję wspierającą. W przypadku ograniczonej widoczności kierowca musi uruchomić ręcznie wycieraczki szyby. W przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu nie działa funkcja automatycznego włączania wycieraczek i wymaga obsługi ze strony kierowcy;

- w przypadku temperatury ujemnej automatyczne wycieranie nie jest aktywne po włączeniu zapłonu. Włącza się automatycznie, kiedy pojazd przekracza prędkość progową (około 8 km/h);

- nie uruchamiaj automatycznego wycierania w czasie suchej pogody;

- przed uruchomieniem automatycznego wycierania usuń całkowicie oblodzenie z przedniej szyby:

- w przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustaw pierścień 1 dźwigni B w położeniu zatrzymania, aby wyłączyć automatyczne wycieranie.

- D powolny, ciągły bieg wycieraczek.

- E szybki, ciągły bieg wycieraczek.

Uwaga: użytkownik dysponuje położeniem spoczynkowym do wymiany piór wycieraczek.

To położenie umożliwia podniesienie piór i ich oddalenie od szyby.

Może być przydatne:

- do czyszczenia piór;

- do oddzielenie piór od szyby w czasie zimy;

- wymień pióra.

Przy włączonym zapłonie, wyłączonym silniku opuść w dół do oporu dźwignię sterującą wycieraczkami 1 (położenie E). Ramiona wycieraczek zatrzymują się w położeniu oddalonym od pokrywy komory silnika PIÓRA WYCIERACZEK.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowej pracy automatycznego wycierania wycieraczka szyby działa systemem przerywanym. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Działanie czujnika opadów może być zakłócone w następujących sytuacjach:

- uszkodzone wycieraczki przedniej szyby; warstwa wody lub ślady pozostawione przez pióra w strefie rozpoznania czujnika mogą zwiększyć czas reakcji funkcji automatycznych wycieraczek lub zwiększyć częstotliwość wycierania;

- pęknięcie lub odprysk przedniej szyby na poziomie czujnika lub szyba pokryta kurzem, brudem, owadami, lodem lub środkami czyszczącymi; funkcja automatycznych wycieraczek będzie miała mniejszą czułość lub nie będzie działać.

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe naciśnięcie oprócz włączenia spryskiwacza spowoduje trzy przetarcia szyby, a po kilku sekundach czwarte przetarcie.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku należy wymienić wycieraczkę, gdy tylko zmniejszy się skuteczność jej działania: średnio raz w roku PIÓRA WYCIERACZEK.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń na przedniej szybie (brud, śnieg, szron itp.) należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Jeżeli jakaś przeszkoda uniemożliwia ruch pióra, może się ono zatrzymać. Usunąć przeszkodę i ponownie uruchomić wycieraczkę dźwignią wycieraczek.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu B (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.