Powrót do listy

WYCIERACZKI, SPRYSKIWACZE SZYB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Wycieraczka tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie, obróć pierścień 3 na dźwigni 1 tak, aby ustawić symbol naprzeciw znaku 2.

Aby przerwać działanie, obróć pierścień 3 w położenie wyłączone.

Uwaga: w przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustawić pierścień 3 dźwigni 1 w położeniu zatrzymania, aby wyłączyć automatyczne wycieraczki.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku należy wymienić wycieraczkę, gdy tylko zmniejszy się skuteczność jej działania: średnio raz w roku PIÓRA WYCIERACZEK.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Włączanie/wyłączanie wycieraczki tylnej szyby

Włączenie wstecznego biegu uruchamia tylną wycieraczkę w pozycji przerywanego biegu (jeśli działają przednie wycieraczki). Jeżeli pojazd jest wyposażony w menu indywidualnych ustawień, można wybrać, czy ta funkcja ma być włączona/wyłączona. Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

W przypadku pojazdów nie wyposażonych w menu ustawień osobistych należy wyłączyć funkcję u autoryzowanego partnera marki.

W przypadku wystąpienia przeszkód na tylnej szybie (brud, śnieg itp.) wycieraczka próbuje zgarnąć wszystkie przeszkody.

Jeśli jakiś przedmiot uniemożliwia ruch pióra, można je zatrzymać. Usunąć przeszkodę, odczekać około 30 sekund i ponownie włączyć wycieraczkę przy pomocy dźwigni wycieraczki.

Ostrzeżenia

- Przed pierwszym uruchomieniem wycieraczek przy ujemnej temperaturze należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby. Uruchomienie wycieraczki w momencie, kiedy pióro jest zablokowane przez mróz, może spowodować uszkodzenie zarówno pióra, jak i silnika wycieraczki.

- Nie uruchamiać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

p Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie popchnąć dźwignię 1 i przytrzymać ją, a następnie zwolnić.

Dłuższe przytrzymanie uruchamia nie tylko spryskiwacz, ale także trzykrotne przetarcie szyby tylnej, a po kilku sekundach jeszcze czwarte przetarcie.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń