Powrót do listy

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zestaw umożliwia naprawę opon, w których uszkodzenia mechaniczne bieżnika A występują na powierzchni mniejszej niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomocy naprawić wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć większych niż 4 milimetry, czy nacięć na bocznej powierzchni B opony.

Należy też sprawdzić, czy stan obręczy koła jest prawidłowy.

Nie usuwać przedmiotu, który spowodował przebicie opony, jeżeli nadal tkwi on w oponie.

Nie należy używać zestawu do pompowania, jeśli opona została uszkodzona na skutek jazdy z przebitą oponą.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy należy więc dokładnie sprawdzić boczną powierzchnię opon.

Jazda z niedopompowaną, czy wręcz przebitą oponą, może być niebezpieczna i prowadzić do sytuacji, w której naprawa uszkodzenia nie będzie już możliwa.

Naprawa taka ma charakter tymczasowy.

Przebitą oponę należy dokładnie sprawdzić (i naprawić, jeżeli to możliwe). Czynność należy zlecić specjalistycznemu zakładowi.

Przy wymianie opony naprawionej wcześniej z użyciem zestawu konieczne jest poinformowanie o tym fachowca dokonującego wymiany.

W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania, spowodowane obecnością środka w oponie.

Zestaw do pompowania posiada homologację wyłącznie dla pojazdów, które mają go w oryginalnym wyposażeniu.

W żadnym wypadku nie można używać go do pompowania opon w innych samochodach lub napełniania powietrzem nadmuchiwanych przedmiotów (koło ratunkowe, ponton itp.).

Należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem zawierającym płyn do naprawy opon, by uniknąć kontaktu środka ze skórą. Gdyby jednak płyn przedostał się na skórę, należy spłukać to miejsce obfitym strumieniem wody.

Zestaw do naprawy opon powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Pustych pojemników nie wolno wyrzucać do środowiska. Trzeba przekazać je Autoryzowanemu Partnerowi marki lub specjalistycznej jednostce zajmującej się recyklingiem.

Pojemnik ma określony czas trwałości, który jest zaznaczony na etykiecie. Należy sprawdzić termin ważności.

W celu wymiany przewodu do pompowania oraz pojemnika ze środkiem do naprawy opon należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zestaw do pompowania opon C

Zależnie od typu pojazdu, w przypadku przebicia opony, użyć zestawu do pompowania 1 umieszczonego pod fotelem kierowcy.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników.SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

Przesunąć fotel kierowcy do przodu i złożyć oparcie, aby uzyskać dostęp do zestawu.

Otworzyć zestaw.

Przykręcić końcówkę 3 sprężarki do zbiornika 2 i przypiąć go do sprężarki D.

Zbiornik musi się koniecznie znajdować w pozycji pionowej.

Odkręcić korek zaworu danego koła.

Przykręcić końcówkę 4 do zaworu.

Przed użyciem zestawu należy zaparkować samochód tak, aby był dostatecznie oddalony od strefy ruchu, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i poprosić o opuszczenie pojazdu wszystkich pasażerów, uważając, by trzymali się w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Nie usuwać przedmiotu, który spowodował przebicie opony, jeżeli nadal tkwi on w oponie.

Aby podłączyć sprężarkę, otworzyć pokrywę komory silnika i podłączyć czarny zacisk 10 do masy 5 AKUMULATOR: postępowanie w razie awarii.

Następnie podłączyć czerwone szczypce 11 do końcówki 6.

Przy pracującym silniku, nacisnąć na przełącznik 7, aby rozpocząć pompowanie.

Po maksymalnie 15 minutach przerwać pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia na manometrze 9.

Powinno się uzyskać ciśnienie o wartości co najmniej 4,7 bar.

Uwaga: podczas opróżniania zbiornika (około 30 sekund) manometr 9 wskazuje przez krótki czas ciśnienie nawet 6 barów, następnie ciśnienie spada.

Przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy hamulec ręczny jest zaciągnięty i czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym lub w położeniu N w przypadku zautomatyzowanej skrzyni biegów.

Jeśli nie da się uzyskać zalecanej wartości ciśnienia, naprawa nie może zostać wykonana; jazda samochodem jest niemożliwa, należy zwrócić się o pomoc do Autoryzowanego Partnera marki.

Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie,nacisnąć na przycisk 8 w celu zmniejszenia ciśnienia.

Po prawidłowym napompowaniu opony, odłączyć zestaw: powoli odkręcić końcówkę 3, aby nie spowodować rozpryśnięcia produktu i dokręcić elastyczny przewód do pompowania opony 4 do otworu zbiornika 2 w celu uniknięcia wycieku produktu.

Przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy w widocznym miejscu na desce rozdzielczej;

Schować zestaw pod fotel kierowcy.

Niezwłocznie uruchomić pojazd, by produkt został równomiernie rozprowadzony w oponie i po 10 kilometrach lub 10 minutach jazdy, zatrzymać się, by sprawdzić ciśnienie. Aby to zrobić, dopasować adapter 3 do zaworu opony. Jeżeli ciśnienie jest niższe od zalecanego, skorygować je. CIŚNIENIE W OGUMIENIUW przeciwnym razie skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem: naprawa opony nie jest możliwa.

Na podłodze, przy fotelu kierowcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek na zaworze może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Zalecenia dotyczące wykorzystania zestawu

Zestaw nie powinien działać dłużej niż przez kolejnych 15 minut.

Butlę należy wymienić po pierwszym użyciu, nawet jeśli pozostaje w niej ciągle płyn.

W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania spowodowane obecnością środka w oponie.

Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu, maksymalna odległość, jaką można przejechać, wynosi 200 km. Ponadto należy ograniczyć prędkość, która w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej.

Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy wymienić oponę naprawioną za pomocą zestawu do pompowania opon.

Zestaw do pompowania opon E

Zależnie od typu pojazdu, w przypadku przebicia opony, użyć zestawu do pompowania umieszczonego pod fotelem kierowcy.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników.SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH.

Przy pracującym silniku i włączonym hamulcu parkingowym,

- Odłącz wszystkie akcesoria podłączone do gniazd zasilania akcesoriów pojazdu;

- Zapoznać się z informacją zamieszczoną na zestawie do pompowania umieszczonym w pod fotelem kierowcy i postępować zgodnie z instrukcjami;

- napompuj oponę do zalecanego ciśnienia CIŚNIENIE W OGUMIENIU;

- maksymalnie po 15 minutach przerwać pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia (za pomocą manometru 12);

Uwaga: podczas opróżniania się butli (około 30 sekund), manometr 12 wskazuje przez krótki czas ciśnienie wynoszące do 6 barów, następnie ciśnienie spada.

- Wyregulować ciśnienie: aby je zwiększyć, kontynuować pompowanie koła za pomocą zestawu. Aby je zmniejszyć, nacisnąć przycisk 13.

Jeśli nie można uzyskać minimalnej wartości ciśnienia 1,8 bar w ciągu 15 minut, oznacza to, że naprawa nie jest możliwa, nie należy jechać pojazdem, trzeba skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przed użyciem zestawu, należy zaparkować samochód, tak aby był dostatecznie oddalony od strefy ruchu, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i poprosić o opuszczenie pojazdu wszystkich pasażerów, uważając, by trzymali się w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Po napompowaniu opony powoli odkręcić końcówkę od pojemnika 14, aby uniknąć zanieczyszczenia. Pojemnik schować do plastikowego opakowania, aby nie dopuścić do wycieku produktu.

- Przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy (znajdującą się poniżej butli) w miejscu widocznym dla kierowcy, na desce rozdzielczej.

- Schować zestaw.

- Pod koniec początkowej operacji pompowania powietrze nadal ucieka z opony. Należy pokonać niewielką odległość, aby uszczelnić miejsce przebicia.

- Niezwłocznie uruchom pojazd i rozpędź go do prędkości 20-60 km/h, aby produkt został równomiernie rozprowadzony w oponie; po przejechaniu 3 kilometrów zatrzymaj się w celu sprawdzenia ciśnienia.

- Jeśli ciśnienie jest wyższe niż 1,3 bara, ale niższe od zalecanego (patrz naklejka na krawędzi drzwi kierowcy), ustawić ciśnienie. W przeciwnym razie skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem: naprawa opony nie jest możliwa.

Zalecenie dotyczące wykorzystania zestawu

Zestaw nie powinien działać dłużej niż przez kolejnych 15 minut.

Butlę należy wymienić po pierwszym użyciu, nawet jeśli pozostaje w niej ciągle płyn.

Na podłodze, przy fotelu kierowcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty, gdyż w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu, maksymalna odległość, jaką można przejechać wynosi 200 km. Ponadto należy ograniczyć prędkość, która w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej.

Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy wymienić oponę naprawioną za pomocą zestawu do pompowania opon.